crama

2 teksty – auto­rem jest cra­ma.

Nie ocze­kiwałam, że po­wiesz, że mnie kochasz, ale przy­jaźni z tobą nie będę w sta­nie znieść... 

myśl
zebrała 1 fiszkę

"(...)Znów leżała zwi­nięta na łóżku i ga­piła się w okno.
- Chcesz cze­goś? - spy­tałam, do­tykając jej włosów
- ...żeby tu był - szepnęła (...)"

M.Kalicińska 

myśl
zebrała 17 fiszek
crama

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

crama

Użytkownicy
B C D
Aktywność